A_esquerda_ante_o_colapso_da_civilización_industrial

InicioContidosAutorPrólogoGrazasReseñasBibliografíaAnexosCitasPresentaciónsContactoConségueo

Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
crowdfunding [2016/01/13 06:11] – [Recoñecemento do apoio] casdeirocrowdfunding [2017/01/15 18:26] – [Edición en castelán do libro] casdeiro
Liña 1: Liña 1:
-====== Proceso de financiamento popular do libro ======+~~TRANS~~ 
 +====== Edición en castelán do libro ====== 
 + 
 +{{ :cubierta-izquierda-colapso-manuel-casal-lodeiro-laovejaroja-410x609.png?100|}}A edición traducida ao castelán (La Oveja Roja, 2016) está dispoñible desde setembro de 2016 en numerosas [[librarias#librarias_onde_conseguir_a_edicion_en_castelan|librarías]] do Estado Español, nalgunhas de países americanos e tamén online. 
 +====== Edición en galego do libro ====== 
 + 
 +===== Crowdfunding para unha 2ª edición ===== 
 + 
 +Unha vez **esgotada a 1ª edición** (agás exemplares que lles queden ás [[librarias|librarías]] que apoiaran a 1ª edición), decidiuse abrir a posibilidade de conseguir máis exemplares participando nun [[http://www.verkami.com/projects/14131-2a-edicion-de-a-esquerda-ante-o-colapso-da-civilizacion-industrial|novo proceso de microfinanciamento popular]] que fixese posible unha 2ª edición, prevista para o mes de de marzo de 2016. Este //crowdfunding// estivo activo **desde o 29 de xaneiro até o <del>29 de febreiro</del> 9 de marzo de 2016**, mais [[http://www.verkami.com/projects/14131-2a-edicion-de-a-esquerda-ante-o-colapso-da-civilizacion-industrial/blog/23363-moitas-grazas-mais-non-puido-ser|rematou sen éxito]]. Polo tanto as únicas maneiras de conseguir o libro na actualidade son: 
 +  * Preguntar nas [[librarias|librarías]] da nosa listaxe para ver se aínda lles queda algún exemplar da 1ª edición. 
 +  * <del>Escribindo a [[esquerda@colapso.info]] solicitando algún dos exemplares con algunha tara de imprenta que aínda temos, a un prezo rebaixado de 12€.</del> 
 +  * Mercado un exemplar da edición en castelán. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Proceso de financiamento popular do libro (1ª ed.) =====
 {{ :esquerda-colapso-manuel-casal-lodeiro-capa-480x681.png?nolink|}}Debido a que despois de ¡[[start#historia_do_libro|8 meses]]! a editorial que se ía facer cargo da súa publicación seguía sen dar probas de estar traballando realmente para sacar á luz //[[start|A Esquerda ante o colapso da civilización industrial]]//, o [[autor|autor]] optou por facerse cargo directamente dunha edición de urxencia —mantendo a máxima calidade— para que o libro non se demorase máis. Así, **o día 23 de novembro de 2015 comezou unha campaña de preencargo do libro**, a xeito de //crowdfunding//, que rematou o día 21 de decembro, cando se comezou a ofrecer o libro xa nas [[librarias|librarías]]. É dicir, o libro íase editar con toda seguridade, pero para financiar a súa edición, os coeditores ([[http://www.asociacion-touda.org|Asociación Touda]] e [[http://www.vesperadenada.org|Asociación Véspera de Nada]]) solicitaron que se fixese o pagamento antecipado de exemplares, que estarían en mans das persoas, organizacións e librarías que apoiasen, <del>na **1ª semana de decembro** de 2015, xusto antes da campaña electoral para as eleccións xerais</del> **nas últimas semanas de decembro de 2015**. {{ :esquerda-colapso-manuel-casal-lodeiro-capa-480x681.png?nolink|}}Debido a que despois de ¡[[start#historia_do_libro|8 meses]]! a editorial que se ía facer cargo da súa publicación seguía sen dar probas de estar traballando realmente para sacar á luz //[[start|A Esquerda ante o colapso da civilización industrial]]//, o [[autor|autor]] optou por facerse cargo directamente dunha edición de urxencia —mantendo a máxima calidade— para que o libro non se demorase máis. Así, **o día 23 de novembro de 2015 comezou unha campaña de preencargo do libro**, a xeito de //crowdfunding//, que rematou o día 21 de decembro, cando se comezou a ofrecer o libro xa nas [[librarias|librarías]]. É dicir, o libro íase editar con toda seguridade, pero para financiar a súa edición, os coeditores ([[http://www.asociacion-touda.org|Asociación Touda]] e [[http://www.vesperadenada.org|Asociación Véspera de Nada]]) solicitaron que se fixese o pagamento antecipado de exemplares, que estarían en mans das persoas, organizacións e librarías que apoiasen, <del>na **1ª semana de decembro** de 2015, xusto antes da campaña electoral para as eleccións xerais</del> **nas últimas semanas de decembro de 2015**.
  
Liña 18: Liña 33:
 {{:libro-esquerda-colapso-by-casdeiro-p1070029-contrastada-640x480.jpg?nolink|}} {{:libro-esquerda-colapso-by-casdeiro-p1070029-contrastada-640x480.jpg?nolink|}}
  
-===== Recoñecemento do apoio =====+==== Recoñecemento do apoio ====
  
 O autor e as asociacións coeditoras agradecen enormemente a todas as **persoas, organizacións e librarías** que realizaron estes preencargos, porque foron elas as que fixeron posible que este libro, longamente esperado, vise por fin a luz. O autor e as asociacións coeditoras agradecen enormemente a todas as **persoas, organizacións e librarías** que realizaron estes preencargos, porque foron elas as que fixeron posible que este libro, longamente esperado, vise por fin a luz.
Liña 28: Liña 43:
   * Jordi Solé.   * Jordi Solé.
   * **Antonio Turiel**.   * **Antonio Turiel**.
 +  * Moisés Rubio Rosendo e Marcos Rivero Cuadrado.
   * Libraría O Tinteiro (O Milladoiro).   * Libraría O Tinteiro (O Milladoiro).
   * Olga Romasanta.   * Olga Romasanta.
Liña 60: Liña 76:
   * Central Librera (R/ Dolores, Ferrol).   * Central Librera (R/ Dolores, Ferrol).
   * Rosalía Pazo Maside.   * Rosalía Pazo Maside.
-  * Eva Ramos.+  * Eva Ramos & Xabier Costas. 
 +  * Roberto Rivas España.
   * Libraría Pedreira (Compostela).   * Libraría Pedreira (Compostela).
   * Juan Rodríguez Silvar.   * Juan Rodríguez Silvar.