A_esquerda_ante_o_colapso_da_civilización_industrial

InicioContidosAutorPrólogoGrazasReseñasBibliografíaAnexosCitasPresentaciónsContactoConségueo

Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
start [2016/09/29 07:34] – [Edición en galego (2015)] casdeirostart [2017/01/15 10:20] – [Historia do libro] casdeiro
Liña 9: Liña 9:
 ===== Sinopse ===== ===== Sinopse =====
  
-{{ :esquerda-colapso-manuel-casal-lodeiro-capa-480x681.png?direct&200|}}Tras ter coordinado a exitosa //[[http://galiza.pospetroleo.com/acerca-da-guia/|Guía para o descenso enerxético: preparando unha Galiza pospetróleo]]//, **Manuel Casal Lodeiro**, membro fundador da [[http://www.vesperadenada.org|asociación Véspera de Nada]], aborda nesta ocasión o aspecto político da transición urxente a un mundo pospetróleo. Cun enfoque especial nas forzas políticas galegas, pero ollando tamén a outros ámbitos achegados onde teñen xordido ultimamente esperanzas dunha mudanza política (Podemos, Syriza), //Casdeiro// repasa os atrancos da esquerda para asumir a situación de choque civilizatorio contra os límites biofísicos do planeta e cómo fica descolocada perante a perda de referentes sagrados como o protagonismo da clase obreira ou o mito no progreso material imparable da Humanidade. Este ensaio tamén olla para algunhas das propostas máis interesantes que dentro da esquerda xordiron cunha perspectiva máis coherente da situación de colapso: o Decrecemento, o Ecofeminismo, a Revolución Integral... e tenta debuxar os posibles escenarios estratéxicos cos de debería xogar unha esquerda consciente do rumo de colapso civilizatorio. Un libro imprescindible para as persoas que militan en organizacións de esquerda, mais tamén para todas aquelas que depositan o seu apoio e esperanza de cambio forzas de esquerda novas ou tradicionais, e mesmo para as que, desde posicións libertarias, optan por construíren a nova civilización poscapitalista //desde abaixo// e //contra o Estado//. En palabras da [[prologo|súa prologuista]], **Teresa Moure**, é este un libro "provocador", "didático" e "ameno" que procura facer "acordar as consciências dormidas" para abrir un debate urxentemente necesario.+{{ :esquerda-colapso-manuel-casal-lodeiro-capa-480x681.png?direct&200|Capa da edición en galego}}Tras ter coordinado a exitosa //[[http://galiza.pospetroleo.com/acerca-da-guia/|Guía para o descenso enerxético: preparando unha Galiza pospetróleo]]//, **Manuel Casal Lodeiro**, membro fundador da [[http://www.vesperadenada.org|asociación Véspera de Nada]], aborda nesta ocasión o aspecto político da transición urxente a un mundo pospetróleo. Cun enfoque especial nas forzas políticas galegas, pero ollando tamén a outros ámbitos achegados onde teñen xordido ultimamente esperanzas dunha mudanza política (Podemos, Syriza), //Casdeiro// repasa os atrancos da esquerda para asumir a situación de choque civilizatorio contra os límites biofísicos do planeta e cómo fica descolocada perante a perda de referentes sagrados como o protagonismo da clase obreira ou o mito do progreso material imparable da Humanidade. Este ensaio tamén olla para algunhas das propostas máis interesantes que dentro da esquerda xordiron cunha perspectiva máis coherente da situación de colapso: o Decrecemento, o Ecofeminismo, a Revolución Integral... e tenta debuxar os posibles escenarios estratéxicos cos de debería xogar unha esquerda consciente do rumo de colapso civilizatorio. Un libro imprescindible para as persoas que militan en organizacións de esquerda, mais tamén para todas aquelas que depositan o seu apoio e esperanza de cambio en forzas de esquerda novas ou tradicionais, e mesmo para as que, desde posicións libertarias, optan por construíren a nova civilización poscapitalista //desde abaixo// e //contra o Estado//. En palabras da [[prologo|súa prologuista]], **Teresa Moure**, é este un libro "provocador", "didático" e "ameno" que procura facer "acordar as consciências dormidas" para abrir un debate urxentemente necesario.
  
 ([[resenhas|Ver máis reseñas e opinións acerca do libro]].) ([[resenhas|Ver máis reseñas e opinións acerca do libro]].)
 +
 +===== Texto de contracapa da edición en castelán =====
 +
 +{{ :cubierta-izquierda-colapso-manuel-casal-lodeiro-laovejaroja-410x609.png?direct&200|Portada de la edición en castellano}} **¿Crecimiento?** ¿Pleno empleo? ¿Estado del Bienestar? ¿Desarrollo sostenible? Este ensayo defiende que las pretensiones de las izquierdas políticas y sociales mayoritarias son inviables en un contexto de irremediable colapso civilizatorio. La cuestión energética no dará tregua a nuestra civilización. Y sólo unos pocos movimientos, aún muy minoritarios, han tomado plena consciencia de ese rumbo suicida del que nos viene alertando la ciencia cada vez con más urgencia. El colapso puede ser catastrófico y queda muy poco tiempo para evitarlo.
 +
 +Esta obra quiere representar una llamada urgente para la conversión de las izquierdas en fuerzas que contribuyan a alcanzar un desenlace alternativo al brusco declive que se nos presenta. En una fuerza capaz de defender un nuevo modelo de civilización: mucho más simple, mucho más local y mucho más justo.
 ===== Historia do libro ===== ===== Historia do libro =====
  
-  * **Xullo de 2013:** O [[autor]] publica no nº 2 da revista de pensamento arredista //O Golpe// (monográfico sobre //Economía e Crise//) un texto titulado «[[http://casdeiro.info/textos/index.php/2013/11/25/a-esquerda-e-o-colapso-da-civilizacion-industrial/|A esquerda e o colapso da civilización industrial]]». +[[historia|Historia do libro desde xullo de 2013]].
-  * **2014:** O autor amplía o texto coa intención de publicalo como libro. **Edicións Corsarias** amosa o seu interese e acordan a entrega do texto para final do ano. +
-  * **Marzo de 2015:** Por diversos motivos o texto final do libro non se entrega ata comezos dese mes. O autor e a editorial falaran de publicalo antes das eleccións municipais españolas de maio de 2015. +
-  * **Maio de 2015:** Finalmente o libro non se dá publicado no prazo previsto e acórdase unha revisión e actualización do mesmo de cara á súa publicación para o 25 de xullo de 2015 (//Día da Matria Galega//). +
-  * **Xuño de 2015:** Comezan os primeiros contactos para unha posible publicación do libro en castelán. +
-  * **14 de xullo de 2015:** O autor pon en marcha este novo wiki como apoio online á difusión do libro e para albergar no futuro diversos contidos relacionados co mesmo. +
-  * **15 de xullo de 2015:** A revista 15/15\15 publica o [[prologo|limiar]] escrito por **Teresa Moure** como adianto do livro. +
-  * **25 de xullo de 2015:** Pasa a data prevista de saída sen que se publique o libro, por retrasos xerais na produción da editorial. +
-  * **29 de xullo de 2015:** A editorial Corsarias confirma ao autor que a nova data de saída prevista será na 2ª quincena de setembro, e que o deseño elixido para a capa será o da estrela vermella. +
-  * **5 de setembro de 2015**: Novamente a editorial alega retrasos na preparación do libro e apunta a comezos de novembro como nova data de saída. +
-  * **6 de outubro de 2015**: A revista 15/15\15 publica un adianto do libro cun fragmento do Cap. 1, titulado "[[http://www.15-15-15.org/webzine/2015/10/06/unha-esquerda-postindustrial-1-o-crecemento-perpetuo-e-posible-e-desexable/|Unha esquerda postindustrial? (1: «O crecemento perpetuo é posible e desexable»)]]". O autor comeza contactos con outros medios para publicar máis adiantos da obra, á espera da súa publicación. +
-  * **23 de outubro de 2015**: Á vista de que Corsarias non responde ás solicitudes do autor para ver probas de como vai o proceso de edición do libro e para asinar o contrato —despois de case 8 meses de ter entregado o orixinal—, este decide dar por rachado o trato. A [[http://www.vesperadenada.org|Asociación Véspera de Nada]] e a [[http://www.asociacion-touda.org|Asociación Touda]] aceptan facerse cargo da coedición do libro e o autor comeza con elas un proceso urxente de //[[crowdfunding]]// para ter o libro na rúa a comezos de decembro. +
-  * **4 de novembro de 2015**: Presentamos a capa definitiva do libro, obra de **Martiño Picallo** ([[http://www.flickr.com/photos/almaciga|Luscofusco]]). +
-  * **9 de novembro de 2015**: Os pedidos do libro durante o [[crowdfunding|proceso de financiamento popular]] chegan ao 100% da tiraxe prevista inicialmente de 200 exemplares. Ata entrar en imprenta, continúan aceptándose máis pedidos, para así aumentar  tiraxe. +
-  * **28 de novembro de 2015**: Debido ao prolongado do proceso de maquetación e revisión, a data de saída decide retrasarse ata o 15 de decembro aproximadamente. +
-  * **7 de decembro de 2015**: Tras un problemático proceso de revisión da maquetación, por fin entra en imprenta a maqueta definitiva. +
-  * **21 de decembro de 2015**: Por fin nos chegan 274 exemplares que compoñen a 1ª edición. Comeza o reparto, entregando a algúns compradores e librarías de Compostela. Desde este momento os editores **non admitirán máis precompras a prezo especial de //crowdfunding//**: as persoas interesadas serán derivadas ás librarías da súa zona, e se non poden mercar alí, venderáselles ao mesmo PVP desde Véspera de Nada ou Touda ca nas librarías (18 €). +
-  * **22 de decembro de 2015**: Comezan os envíos postais dos libros ás persoas e [[librarias|librarías]] (de fóra de Compostela) que o mercaran anticipadamente. +
-  * **7 de xaneiro de 2016**: Confírmase a data da 1ª [[presentacións|presentación]] (lanzamento) do libro. Será en Compostela, na [[http://www.librariapedreira.com/gl/onde-estamos|Libraría Pedreira]] (R/ do Home Santo, 55), o día 21 de xaneiro ás 20:00 h, e contará como //madriña// coa presenza de **Teresa Moure**. +
-  * **21 de xaneiro de 2016**: 1ª presentación (lanzamento) do libro. +
-  * **25 de xaneiro de 2016**: A 1ª edición fica oficialmente esgotada. Aínda quedan libros nalgunhas das [[librarias|librarías]] que o pre-encargaron ou compraron unha vez editado. +
-  * **29 de xaneiro de 2016**: Lánzase un //crowdfunding// [[http://www.verkami.com/projects/14131-2a-edicion-de-a-esquerda-ante-o-colapso-da-civilizacion-industrial|en Verkami]] para financiar en 31 días unha 2ª edición: até o 29 de febreiro ás 16:00 h poderase apoiar esta reedición encargando exemplares. +
-  * **22 de febreiro de 2016**: Amplíase o prazo para xuntar os cartos para unha 2ª edición, até o 9 de marzo. +
-  * **9 de marzo de 2016**: Remata sen éxito o //crowdfunding// [[http://www.verkami.com/projects/14131-2a-edicion-de-a-esquerda-ante-o-colapso-da-civilizacion-industrial|en Verkami]] para tentar facer unha 2ª edición, ao só conseguir o 55,4% do orzamento previsto para facer 200 exemplares máis. +
-  * **12 de abril de 2016**: Asínase contrato con [[http://www.laovejaroja.es/principal.htm|La Oveja Roja]] para a edición do libro en castelán. +
-  * **10 de maio de 2016**: Complétase a tradución do libro ao castelán. +
-  * **21 de xuño de 2016**: Anúnciase oficialmente que o acto de presentación da edición en castelán será o **4 de agosto** durante a Feira do Libro da Coruña. +
-  * **4 de agosto de 2016**: Lanzamento oficial da **edición en castelán**, a cargo de [[http://www.laovejaroja.es/principal.htm|La Oveja Roja]]. Presentación e venda dos primeiros exemplares na Feira do Libro da Coruña. +
-  * **Derradeira semana de agosto de 2016**: A edición en castelán chegará ás distribuidoras. +
-  * **Primeira semana de setembro de 2016**: A edición en castelán chegará ás librarías.+
  
 ===== Licencia ===== ===== Licencia =====
Liña 53: Liña 30:
 ==== Edición en galego (2015) ==== ==== Edición en galego (2015) ====
  
 +  * Título: //A esquerda ante o colapso da civilización industrial. Apuntamentos para un debate urxente//.
   * Edita: [[http://www.asociacion-touda.org|Touda]] & [[http://www.vesperadenada.org|Véspera de Nada]].   * Edita: [[http://www.asociacion-touda.org|Touda]] & [[http://www.vesperadenada.org|Véspera de Nada]].
   * ISBN: 978-84-608-4496-9.   * ISBN: 978-84-608-4496-9.
Liña 63: Liña 41:
 ==== Edición en castelán (2016) ==== ==== Edición en castelán (2016) ====
  
 +  * Título: //La izquierda ante el colapso de la civilización industrial. Apuntes para un debate urgente//.
   * Edita: [[http://www.laovejaroja.es/casallodeiro.htm|La Oveja Roja]].   * Edita: [[http://www.laovejaroja.es/casallodeiro.htm|La Oveja Roja]].
   * ISBN: 978-84-16227-13-6.   * ISBN: 978-84-16227-13-6.